Liefde en relaties met Human Design - Happy2Live
Blog

Liefde en relaties met Human Design

Annegré Wijkstra

Human Design Expert 🎤 | Trainster | Life-Businessmentor| Begeleiding voor Ondernemers en Organisaties naar meer Voldoening, Succes, Groei en Balans!


De geheimen van liefde en relaties met Human Design

Liefde en relaties zijn misschien wel de meest fascinerende en uitdagende aspecten van ons leven. We verlangen allemaal naar diepe verbinding, passie en vriendschap met een ander, maar hoe weten we of we de juiste persoon hebben gevonden?
Hoe kunnen we onze relaties verbeteren en verdiepen?
Hoe kunnen we onszelf zijn in een relatie, zonder onszelf te verliezen?

Human Design geeft ons een uniek inzicht in de dynamiek van liefde en relaties. Het laat ons zien hoe we genetisch geprogrammeerd zijn om ons aangetrokken te voelen tot mensen die anders zijn dan wij, om zo onze genenpool te verrijken, maar het laat ons ook zien hoe we op een dieper niveau kunnen verbinden met mensen die dezelfde visie en waarden hebben als wij.

In deze blog gaan we ontdekken hoe Human Design ons kan helpen om onze relaties te begrijpen, te verbeteren en te vieren. We gaan kijken naar de drie belangrijke factoren die bepalen hoe we ons voelen in een relatie: verbinding, aantrekkingskracht en vriendschap. We gaan ook kijken naar de mogelijke uitdagingen die we tegenkomen in een relatie, zoals dominantie, compromis en conflict.

Ben je klaar om de geheimen van liefde en relaties te ontdekken met Human Design? Lees dan snel verder!

Verbinding

Verbinding is het gevoel dat je samen veel centers vult, waardoor je een sterke basis hebt voor de relatie. Je bekijkt de wereld vaak op eenzelfde manier, maar je hebt ook ruimte voor eigen ontwikkeling. Hoe meer centers je samen vult, hoe meer verbinding je voelt. Hoe minder centers je samen vult, hoe meer werk er is aan de winkel.

In Human Design bekijken we daarvoor wat de mechanica achter verbinding is, aantrekkingskracht en vriendschap. Waarin herken je elkaar of vul je elkaar perfect aan? We onderzoeken ook welke eigenschappen jij hebt, die de ander niet heeft of gedeeltelijk heeft. Hoeveel compromissen worden er gesloten in een relatie en wie van jullie pakt vaker de leiding of is op bepaalde thema’s dominanter? En: wat zegt dit over de relatie?

Een handige manier om te onthouden hoeveel centers je samen vult, is door gebruik te maken van dit rijmpje:

• 9 and 0: (Nine and O) Nowhere to go
• 8 and 1: (Eight and one) Let’s have some fun
• 7 and 2: (Seven and two) Work to do
• 6 and 3: (Six and Three) Better to be free
• 5 and 4: (Five and Four) No relation anymore

Als je alle centers samen vult met je partner (dus 9 centers), dan passen jullie perfect bij elkaar en hebben jullie niemand anders nodig, want er is geen wit center meer over dat nog gevuld moet worden. Dit kan heel fijn aanvoelen, maar soms ook een beetje saai of verstikkend worden. Hebben jullie nog één center open, dan vullen jullie dus samen 8 centers? Jullie hebben dan een goede relatie, jullie zien de wereld vaak op dezelfde manier, maar jullie kunnen ook nog dingen leren van elkaar, via dat ene open center.

Hoe minder centers jullie samen vullen, hoe meer jullie moeten investeren in de relatie.
Als jullie minder dan 5/6 centers samen vullen, dan wordt het wel moeilijker. Jullie willen dan vaak verschillende dingen in het leven en dan kan het lastig zijn om te verbinden.

Of een relatie slaagt, hangt niet alleen af van de centers die jullie samen vullen. Die laten zien of iets makkelijk gaat of dat jullie meer moeite moeten doen voor iets.

Aantrekkingskracht

Aantrekkingskracht is het gevoel dat je elkaar aanvult, door elkaars ontbrekende poorten of kanalen te verbinden. Je voelt je tot elkaar aangetrokken, omdat je iets hebt wat de ander niet heeft of andersom. Dit zorgt voor spanning, opwinding en chemie in de relatie. Hoe meer aantrekkingskracht je hebt, hoe meer passie je ervaart.

In Human Design noemen we dit ook wel elektromagnetische verbindingen. Dit zijn de verbindingen die ontstaan wanneer twee mensen elkaars poorten of kanalen compleet maken. Bijvoorbeeld, als jij poort 10 hebt en de ander poort 20, dan vorm je samen kanaal 10-20. Dit kanaal geeft je het gevoel dat je samen iets kunt bereiken, dat je samen een doel hebt.

Elektromagnetische verbindingen zijn heel krachtig, omdat ze je iets geven wat je zelf niet hebt. Ze activeren een deel van jezelf dat normaal gesproken slapend is. Ze maken je nieuwsgierig, enthousiast en levendig. Ze kunnen ook verslavend zijn, omdat je steeds meer wilt van dat gevoel.

Elektromagnetische verbindingen zijn niet altijd positief. Ze kunnen ook voor verwarring, frustratie en conflicten zorgen. Want je bent niet echt jezelf in die verbinding, je bent een combinatie van jou en de ander. Je kunt jezelf verliezen in de ander of de ander in jou. Je kunt ook te afhankelijk worden van de ander of de ander van jou. Je kunt ook merken dat je niet echt bij elkaar past, behalve op dat ene vlak.

Daarom is het belangrijk om je bewust te zijn van je elektromagnetische verbindingen en om ze niet te verwarren met echte liefde. Echte liefde is meer dan alleen aantrekkingskracht, het is ook verbinding en vriendschap.

Vriendschap

Vriendschap is het gevoel dat je elkaar herkent, door dezelfde poorten of kanalen te hebben. Je voelt je op je gemak bij elkaar, omdat je dezelfde dingen denkt, voelt of doet. Dit zorgt voor stabiliteit, veiligheid en harmonie in de relatie. Hoe meer vriendschap je hebt, hoe meer vertrouwen je opbouwt.

Vriendschap vind je wanneer je dezelfde poorten of kanalen hebt als de ander, waardoor je een gedeelde definitie hebt. Dit betekent dat je een bepaalde energie hebt, die je allebei consistent uitstraalt. Dit kan heel prettig en vertrouwd zijn, maar ook een beetje saai of voorspelbaar.

Vriendschap is niet altijd genoeg voor een goede relatie. Soms heb je veel gemeen met iemand, maar voel je geen echte verbinding of aantrekkingskracht met die persoon. Dit kan leiden tot een platonische of vriendschappelijke relatie, die niet veel diepgang of passie heeft.

Vriendschap is wel een belangrijke basis voor een duurzame relatie. Als je naast verbinding en aantrekkingskracht ook vriendschap hebt met je partner, dan heb je een sterke band, die bestand is tegen de ups en downs van het leven.

Uitdagingen

Naast de drie factoren van liefde en relaties, zijn er ook nog andere aspecten die een rol spelen in een relatie, zoals dominantie, compromis en conflict. Deze kunnen zowel positief als negatief zijn, afhankelijk van hoe je ermee omgaat.

Dominantie is het gevoel dat je meer invloed of macht hebt dan de ander, op een bepaald gebied. Dit kan komen doordat je een bepaald center hebt dat de ander niet heeft of doordat je een bepaald kanaal hebt dat de ander niet heeft. Dit kan je een gevoel van zelfvertrouwen, leiderschap of autoriteit geven, maar ook een gevoel van arrogantie, egoïsme of manipulatie.

Compromis is het gevoel dat je iets moet opgeven of aanpassen voor de ander, op een bepaald gebied. Dit kan komen doordat je een bepaald center niet hebt dat de ander wel heeft of doordat je een bepaald kanaal niet hebt dat de ander wel heeft. Dit kan je een gevoel van flexibiliteit, openheid of empathie geven, maar ook een gevoel van onzekerheid, afhankelijkheid of onderdanigheid.

Conflict is het gevoel dat je het niet eens bent met de ander, op een bepaald gebied. Dit kan komen doordat je een bepaalde poort hebt die tegenovergesteld is aan die van de ander of doordat je een bepaald kanaal hebt dat conflicteert met dat van de ander. Dit kan je een gevoel van uitdaging, groei of diversiteit geven, maar ook een gevoel van frustratie, irritatie of ruzie.

Deze uitdagingen zijn niet per se slecht voor een relatie, zolang je er bewust mee omgaat. Het is belangrijk om te weten waar je dominant, compromisbereid of conflictgevoelig bent, zodat je daar rekening mee kunt houden in je communicatie en gedrag. Het is ook belangrijk om te weten waar je partner dominant, compromisbereid of conflictgevoelig is, zodat je daar respect en begrip voor kunt tonen.

Dominantie, compromis en conflict kunnen je relatie versterken, als je ze gebruikt om elkaar te ondersteunen, aan te vullen en uit te dagen, maar ze kunnen je relatie ook verzwakken, als je ze gebruikt om elkaar te onderdrukken, te negeren of te kwetsen. Het is aan jou om te kiezen hoe je ermee omgaat.


Liefde en relaties zijn complexe en wonderlijke fenomenen, die ons veel kunnen leren over onszelf en over anderen.

Met Human Design kunnen we onze relaties vieren, door te erkennen hoe uniek en bijzonder we zijn en hoe we elkaar kunnen verrijken en vervullen. We kunnen onze relaties ook uitdagen, door te ontdekken hoe verschillend en divers we zijn en hoe we elkaar kunnen aanvullen en stimuleren.

Met Human Design kunnen we de liefde in al haar vormen en kleuren ontdekken en kunnen we de liefde leven, zoals we bedoeld zijn om te leven.

Over Annegré Wijkstra

Jouw gids op je pad naar je ware potentie

Ik ben Annegré, onderneemster, life en business coach, gespecialiseerd in nlp en humandesign. Een hele mond vol, maar vooral ben ik ervaringsdeskundige op al deze gebieden. En om te durven kiezen voor een leven waar je blij van wordt.