Disclaimer

Happy2live heeft, veel aandacht en zorg besteed aan het samenstellen en de inhoud van deze website. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door Happy2live. Toch is het mogelijk dat ondanks constante zorg en aandacht die Happy2live aan de samenstelling en de inhoud van haar website besteedt, de aangeboden informatie verouderd of niet meer juist is. Happy2live aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden in deze website. Als de op deze site verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Derden

Deze website biedt ook toegang tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Happy2live kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze websites en/of informatiebronnen.

Alle rechten voorbehouden

Niets uit de teksten, grafische voorstellingen en foto's op deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande toestemming van Happy2live.